Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος          Δαμιανάκη-Ουρανού Δ...............6945573707
Αντιπρόεδρος     Μύτης Α.............................................6973381076
Γ. Γραμματέας    Βελεγράκης Εμ.................................6945235155
Ταμίας              Φουκαράκης Εμ. ...........................6974000064
Έφορος             Χατζάκη Κων..................................6940996683
Δημ. Σχέσεις      Χαραλαμπάκης Ά...........................6986592883
Μέλος               Καραβέλας Ι. .................................6980662472

Αναπληρωματικά Μέλη
Πλατάκης Εμμανουήλ
Αναστασάκης Ιωάννης
Βεληβασάκης Γεώργιος
Δραμυτινού Ανδριανή
 
Εξελεγκτική επιτροπή
Ιωάννης Χρυσός
Ιωάννης Πιταρικοίλης
Δημήτριος Σπανάκης